01/3/15

Takie Chwile jak te….

Uwierz, że są chwile
Dla których warto żyć.

To idealny moment,
Żeby poczuć znów
Energię ludzi, których
Rozumiesz bez słów.

Do życia nie podchodź poważnie za nadto,
A każdą z chwil traktuj jak ostatnią.

Kamil Bednarek

                            

Wielkie podziękowania dla Marcina Wąsika

12/17/14

Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co?

To kłody pod nogi?
Po hucznej Jagodowej 18! przyszedł czas na formalności: złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
o przyznanie renty i założenie konta w banku.
I o ile w Urzędzie i ZUSie kłopotów Jagodzie i nam opiekunom nie robiono tak w pierwszym banku
do którego się skierowaliśmy (mamy tam konto)
Zonk!

Odpowiedź ING Bank Śląski:
Szanowna Pani,
zawierajac umowę o produkty bankowe, klient oświadcza, że zapoznał się między innymi z umową, z TOiP itp.
Nie dyskryminujemy osób niepełnosprawnych, natomiast zawierając umowe o produkty bankowe, klient musi być świadomy tego, że posiada taki produkt w banku.
Dodam, że posiadamy ofertę kont dla osób ubezwłasnowolnionych.

Na mojego maila do kilkunastu banków o poniższej treści treści odpowiedziało zaledwie kilka:

Czy w Państwa Banku(…) istnieje możliwość założenia konta przez osobę
pełnoletnią niepełnosprawną intelektualnie, nie umiejącą
czytać, pisać, ale nieubezwłasnowolnioną.
Jeśli jest taka możliwość proszę o ofertę, oraz wykaz
dokumentów potrzebnych do założenia konta.
Jeśli takiej możliwości nie ma proszę o uzasadnienie odmowy.

Citibank
W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji uprzejmie informujemy, iż ze względu na brak ustalonego procesu postępowania  Citi Bank nie przewiduje możliwości otworzenia konta osobistego dla osoby z opisana przez Panią niepełnosprawnością.

PKO Bank Polski
Uprzejmie wyjaśniam, że zalecam kontakt z oddziałem, aby uzyskać informację w jaki sposób może zostać zawarta umowa, jeśli Klient nie jest ze względów o jakich Pani wspomniała samodzielnie podpisać umowy. Wyrażam nadzieję, że zostanie ustalony indywidualny sposób postępowania.

Bank BPH
W nawiązaniu do Pani pytania informuję, że Wnioskodawca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (tzn. osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona) może otworzyć rachunek osobisty w Banku BPH.
Wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wnioskującej.

Bank BZ WBK
W odpowiedzi na przesłaną wiadomość, uprzejmie informuję, że w BZ WBK istnieje możliwość otwarcia rachunku dla osoby pełnoletniej, nie mogącej czytać i nie mogącej pisać. Podczas wizyty w oddziale Banku będzie wymagana obecność opiekuna. Wymaganym dokumentem podczas wnioskowania o konto jest dowód osobisty.
Nasz Bank posiada bogatą ofertę rachunków osobistych, która z pewnością spełni Pani oczekiwania.

Bank Millenium
Uprzejmie informuję, że w Banku Millennium istnieje możliwość założenia konta dla osoby niepełnosprawnej. W związku z tym, że wspomniana osoba nie czyta i nie pisze, zostanie poproszona przez pracownika o umieszczenie tuszowego odcisku palca na dokumencie w miejscu przeznaczonym na podpis. Procedura ta może odbyć się w obecności świadka, wówczas na Umowie zostanie umieszczona klauzula ze wskazaniem przyczyny jej wprowadzenia oraz o zgodzie Klienta na uczestnictwo świadka podczas podpisywania dokumentacji. Wymaganym dokumentem jest dowód osobisty.

mBank
Uprzejmie informuję, iż w opisanej sytuacji możliwe jest założenie konta w mBanku. W tym celu należy udać się do placówki mBanku dawnego Multibanku gdzie w obecności pracownika możliwym będzie złożenie odcisku palca na Umowie w miejscu przeznaczonym na podpis, Pracownik napisze obok odcisku palca imię i nazwisko właściciela rachunku oraz obok złoży swój podpis i imienną pieczęć.
Osoba pełnoletnia powinna posiadać numer PESEL oraz dowód osobisty.

Alior Bank
W odpowiedzi na przesłaną korespondencję uprzejmie informuję, że właścicielem rachunku może być osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Szczegółowe informacje może Pani uzyskać w Oddziale Banku.
Pragnę dodać, że szczególnie ważne dla nas jest umożliwienie wszystkim naszym Klientom swobodnego korzystania z usług Banku w Oddziałach. W tym celu Oddziały wyposażane są w rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym, a wykwalifikowana kadra, w tym także pracownicy posługujący się językiem migowym, pomogą dobrać naszym Klientom optymalne rozwiązania.
Dedykowane placówki Banku są oznakowane (naklejki na drzwiach, informacja na stronie Banku) jako przyjazne osobom niepełnosprawnym.
Zainstalowanie są także dzwonki przy drzwiach wejściowych do wytypowanych Oddziałów – jest to udogodnienie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Ponadto
w Alior Bank  prowadzone były szkolenia dla pracowników z udziałem osób – niewidzącej oraz niesłyszącej w roli trenerów.
Powyższe Szkolenia „Wyższa kultura obsługi Klienta Niepełnosprawnego” prowadzone były dla wybranych Bankierów pracujących w Oddziałach i prowadzących obsługę Klienta.
Dodatkowo dla wszystkich Bankierów z wszystkich Oddziałów prowadzone były szkolenia e-learningowe związane z obsługą osób niepełnosprawnych i zwierające podstawowe zasady zachowania się oraz błędy, które mogą się pojawić w obsłudze osób niepełnosprawnych.

Jestem ogromnie ciekawa jak to wygląda w praktyce.
Może razem z Jagą powinnyśmy zostać Tajemniczymi Klientkami? ;)

Ostatecznie Jagoda konto założyła.
Pracownikom Banku Millenium w Tychach serdecznie dziękujemy za profesjonalną obsługę, cierpliwość i indywidualne podejście do klienta.

17.12.2014 - 3

warto zerknąć

Wsparcie zamiast ubezwłasnowolnienia

Jeśli nieubezwłasnowolnienie, to co?