1%

Aby przekazać 1% dla Jagody wypełnij następujące dane:
nr KRS: 0000371955
cel szczegółowy: dla Jagody Plewnia

Dopisanie imienia i nazwiska Jagody w rubryce “Cel szczegółowy”
jest niezbędne, aby wpłata trafiła na jej subkonto.